25
jan.

"BOLDOGOK A BÉKESSÉGSZERZŐK …" (Mt 5,9)

PPKE

Az Egyház/keresztények szerepe a társadalmi konfliktusok feldolgozásában és a megbékélésben

Online közvetítés linkjei:

 

Csütörtöki:

https://youtube.com/live/19FToGTnZ-k?feature=share

 

Pénteki:

https://youtube.com/live/dRZzPqzRqLU?feature=share

 

A konferencia programja:

 

Január 25. (csütörtök)

Szekcióelnök: Kránitz Mihály

9.30 Kuminetz Géza (PPKE rektora): megnyitó beszéd

9.40 Martos Levente Balázs segédpüspök (PPKE HTK): A békének ára van. Néhány ószövetségi belátás és történet a kiengesztelődésről

10.05 Oláh Zoltán (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Néhány megfontolás a héber sálóm – görög eiréné béke fogalommal kapcsolatosan

10.30 Kocsis Imre (PPKE HTK): Krisztus mint békeszerző és a keresztények mint a béke munkásai a páli levélgyűjteményben

10.55 Hozzászólások

11.15 Szünet

Szekcióelnök: Perendy László

11.30 Armand Puig i Tarrech (Barcelonai Egyetem, Teológiai Kar): The Gospel of Peace and the Mission of the Church. The experience of the Sant'Egidio community

12.15 Jan De Volder (KU Leuven, Teológiai Kar): The Geopolitics of Pope Francis

12.55 Hozzászólások

13.15 Ebédszünet

Szekcióelnök: Laurinyecz Mihály

14.15 Sáry Pál (Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar): Az ókori egyház szerepe a rabszolgák konfliktusainak megoldásában

14.40 Takács László (PPKE BTK): A thébai légió története: a keresztény erény győzelme az erőszak felett

15.05 Gájer László (PPKE HTK): Erőszakmentesség, polgári ellenállás és a szegények melletti kiállás Isten Szolgája Dorothy Day életében

15.30 Hozzászólások

15.45 Szünet

Szekcióelnök: Kajtár Edvárd

16.00 Gárdonyi Máté (PPKE HTK): Pacem in terris - A modern kor pápái mint a béke szószólói és békeközvetítők

16.25 Szuromi Szabolcs Anzelm (PPKE HTK): A vallásközi párbeszéd intézményes formái mint a társadalmi megbékélés eszközei a Közel-Keleten és Észak-Afrikában

16.50 Hozzászólások

 

Január 26. (péntek)

Szekcióelnök: Vincze Krisztián

9.30 Vincze Krisztián: Köszöntés

9.40 Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök (EHE): Az evangélikus egyház a béke szolgálatában

10.05 Ujházi Lóránd (PPKE, Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont): Az egyház szerepvállalása a regionális és globális társadalmi problémák kezelésében

10.30 Hozzászólások

10.45 Szünet

Szekcióelnök: Martos Levente Balázs

11.00 Damir Šehić (Zadari Egyetem, Teológiai Kar): La prospettiva teologica sul processo di riconciliazione dopo la querra nazionale croata. Difficoltà, opportunità, risultati

 

11.30 Dejan Komatina (NKE, Víztudományi Kar): Transboundary Water Cooperation in the Sava River Basin - Contribution to peace building after the Balkan wars

12.00 Hozzászólások

12.15 Ebédszünet

Szekcióelnök: Kocsis Imre

13.15 Papp Miklós (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola): A belső béke. A pszichológia és a teológia interdiszciplináris megközelítése

13.45 Kránitz Mihály (PPKE HTK): Az emlékezet megtisztítása és a keresztény egységtörekvés.

A sebek gyógyításának folyamata a testvéri kapcsolatokban

14.10 Hozzászólások

14.25 Szünet

Szekcióelnök: Gájer László

14.40 Tahyné Kovács Ágnes (PPKE, Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont): Harc a természet ellen – az ökocídium egyházi és világi felfogása

15.05 Nobilis Márió (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola): Kiengesztelődés a Teremtővel, harmónia a teremtéssel. A teremtett világ iránti felelősség és a béke

15.30 Hozzászólások

15.45 Zárszó