Bemutatkozás

Családoknak

A hit családi közösségben való megéléséhez kínálunk gondolatokat, hogy az örömhír minél sokszínűbb formában jelenhessen meg otthonainkban is.

Katekétáknak

Folyamatosan bővülő anyagtárral kívánunk támaszt nyújtani a szív talajának előkészítéséhez tanítványaik katekézise során.

Látogatóknak

Rövid lelki tartalmakat teszünk elérhetővé, hogy Istennel való kapcsolatukban elmélyülhessenek.

Küldetés

 „Az egyház, amely az evangelizáció gyümölcseként született, maga is az evangelizáció feladatát kapja Jézustól. Jézus visszatér az Atyához, de egyházát hagyja itt saját követeként. […] Őbenne Krisztus élete folytatódik. Elsősorban az a hivatása, hogy az ő küldetését, az ő evangelizáló művét folytassa.”[1] 

Ebbe a küldetésbe kiemelt módon kapcsolódik be minden katekéta tanító szolgálata során – legyen az a plébániai közösségben, az óvoda vagy iskola falai között vagy az e-oktatás útján, a világhálón. A cél mindig ugyanaz marad: minden embernek Krisztust hirdetni, aki önmaga is az Isten örömhíre[2], megváltásunk üzenete.

Ennek megvalósítására különleges lehetőség nyílt a kötelező hit- és erkölcstan oktatás bevezetésével, mivel így a társadalom széles rétegeihez juthat el ez az örömhír. „Nyilvánvaló, hogy a katekézis igazi célja nem egyszerűen tudás közvetítése, hanem a keresztény életre való rávezetés… hogy emlékezetükbe és szívükbe véssük mindazt, ami fontos az életre.”[3] Hiszen mi az élet Igéjét hirdetjük, aki megjelent. Tanúságot teszünk róla, és hirdetjük, amit láttunk és hallottunk[4]. Hivatásunk, hogy a katekézis hozzájáruljon a Jézus Krisztussal való mind közelebbi kapcsolat kialakításához gyermek, fiatal és felnőtt tanítványaink körében egyaránt.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottsága e küldetés teljesítéséhez kíván most támaszt nyújtani ebben a rendkívüli helyzetben a jelen honlap létrehozásával. Olyan rendszer felépítését célozzuk meg, amely megfelelő, korszerű módszerek és eszközök felhasználásával segít, hogy mindannyian felismerhessük az Atya gondviselő szeretetét, befogadhassuk a Fiú tanítását és a Szentlélek tevékeny ereje által közösségre léphessünk teremtő Istenünkkel, aki bennünket örök életre hív.

 

Dr. Udvardy György
MKPK Hitoktatási Bizottsága püspök-elnöke

 

 

[1] Vö. LG 8; AG 5
[2] Vö. Mk 1,1; Róm 1,1-3
[3] Evangelii Nuntiandi 44
[4] Vö. 1Jn 1,1-3
 

Dr. Udvardy György
MKPK Hitoktatási Bizottsága püspök-elnöke

Horváth Ágnes SDSH
MKPK HB főmunkatárs

Forstnerné Deák Erzsébet
MKPK HB irodai munkatárs

Vizvárdy Rita SSS

1-4. osztályosok katekézise,
Ecclesia könyvvel kapcsolatos kérdések

Zámbó Anita

eligazítás,
digitális tankönyvi feladatok,
családok katekézise

Kalmár Petra

5-8. osztályosok katekézise

Pavelczak - Major Dorina

6-8. osztályos Ecclesia könyvvel kapcsolatos kérdések

Cserna Marika
Konrád Ágnes

jellegzetes kateketikai szakterületek

Stafford Kriszta SDSH
Tóth Adrienn SDSH

SDSH elsőáldozásra készülők katekézise

Dr. Káposztássy Béla
lektor

Dr. Serfőző Levente
lektor

Dr. Török Csaba
lektor