25
márc.

"Bukósisak az Élethez" előadás-sorozat IV/1. - ismét

MKPK HB

Online előadás-sorozat katekéták számára

 

 Jelentkezési lap: https://forms.gle/yQLVRDYbVF9PyDUA6

„Bukósisak az Élethez – Keresztény Életstratégia Program” egy keresztény ember- és világképre, az

ember alapigényeire, tudományos eredményekre, valamint a Szentírás kinyilatkoztatásaira épülő

átfogó intézményi nevelési program.

Célja, hogy a kisebb-nagyobb szocializációs hiányokkal, gyakran nem keresztény hátterű, az

érzéki–materiális, én- és élvezetközpontú világból érkező gyermekek számára segítséget nyújtson az

iskolai beilleszkedéshez, támogatva a közösségi normák megismerését, elfogadását, a személyiség

fejlesztése révén pedig a tanulmányi teljesítményt. Pre-evagelizációs jellegéből fakadóan egyfajta

„normalitást” közöl, ami fenntartótól függetlenül bármelyik közoktatási intézményben jól

használható, spirituális dimenziója pedig előkészíti a terepet a hitoktatás számára.

Módszertanának lényege: tények, ismeretek közlésével gondolkodásra és választásra késztet, a

személyes döntés révén pedig az azzal járó felelősség vállalására.

Az Oktatási Hivatal által akkreditált pedagógus-továbbképzési programként segítséget kíván

nyújtani minden hitoktatónak, pedagógusnak és közoktatási intézménynek, akik tanítványaikat nem

csak okosakká, hanem bölcsekké is szeretnék nevelni.

Az eddigi képzésen résztvevők visszajelzéseiből szemelvények:

  • „A hat nap, amelyet a Keresztény Életstratégia Program megismerésével töltöttünk, felerősítette

bennem a Lelket, ami arra motivál, hogy az intézményben az osztályfőnökök elinduljanak a közös

gondolkodás útján, amely meghozhatja a szemléletváltozást. A könyv mellett elengedhetetlen a

képzésen való részvétel, pontos iránymutatást ad a feldolgozáshoz, de az átadásban ránk bízott

szabadság is megmarad. Kiemelkedő, hogy nem a «kinyilatkoztatás» – frontális munka – módszerével

él, hanem a «beszivárgás», a közös gondolkodás által juttat el az igazsághoz. Valamint sokat segített

önmagam megismerésében. Hálásan köszönöm, nagy szükség van a program széles körű

terjesztésére.”

  • „A program címében a «bukósisak» szerepel, én mégis «mentőövhöz» hasonlítanám. Az elmúlt két

évben ugyanis a tapasztalataim azt mutatják, hogy feje tetejére állt a világ. A csoportjaimban alig van

olyan gyerek, aki ne szenvedne valamilyen családi problémától: válás, nevelőszülős, örökbe

fogadott… A felsősök közül sokan dohányoznak, alkoholt fogyasztanak, nincs céljuk, identitásuk

zavaros.

Ez a képzés számtalan kérdésre adott választ, nyújt segítséget. Egyrészt magam megnyugtatására,

hogy nem egyedül küzdök, érdemes kitartani, harcolni. Másrészt a fiataloknak többet tudok nyújtani

ezzel a programmal. A témák egymásra épülése, kidolgozása segít eligazodni és könnyebbé teszi a

megvalósítást. Erős alapokat fektet le, amire könnyebb építkezni. A példák, történetek, statisztikák

közelebb hozzák, érthetőbbé teszik a keresztény életfelfogást.”

  • „Nagyon nagy segítséget nyújt számomra a Program, hiszen egy jól felépített és részletesen

kidolgozott stratégiát tartalmaz, sok háttértudással, összefügésekkel, rengeteg kérdéssel, ötletes és

hasznos játékokkal, kisfilmekkel és kellően interaktív. Az életről szól, és az életre nevel.

A Program gyönyörűen illeszthető a keresztény értékrendhez, tanításhoz, lényegében abból indul ki.

Észrevétlenül, tiszteletben tartva az egyén szabadságát, próbálja felszínre hozni mindazt a jót, amit

Isten ültetett mindannyiunk szívébe (az emberben rejlő értékeket, erkölcsi normákat és nem

utolsósorban a szeretve lenni és szeretet adni vágyát…). Amikor szükséges tükröt tart, szembesít és

felráz. Gondolkodásra késztet, fejleszti az önismeretet, egyedülálló és hatékony módon formálja az

egész jellemet. Továbbá tudatosságra nevel, és egy felelősségteljes életvitel kialakítására ösztönöz.

Segít abban is, hogy a fiatalok magukban fedezzék fel a keresztény tanítás alapjait.”

  • „A program a hittan oktatásba nagyon jól beilleszthető, mivel teljesen átfogó keretbe foglalja

mindazt az erkölcsi értéket, amit eddig is próbáltunk átadni, de csak részleteiben. A képzés teljesen új

megvilágításba helyezte számomra az erkölcsi alapok oktatását. Nagyon nagy segítség, hogy egy

teljes átfogó útmutatást tartalmaz, körkörösen visszatér minden évfolyamban ugyan azokhoz a

témákhoz, mélyebben értelmezve azokat. Ugyanakkor rugalmasan alakítható, és átlátható az

átadandó anyag.

Nagyon fontos tapasztalat volt a tanfolyamon, hogy magát az embert veszi alapul. Újszerű volt még

számomra, hogy nagyon magas fokon segít az önismeret elsajátításában, ezzel segítve a lelki fejlődést

is. S mindez saját magamra is vonatkoztatva. Sok segítséget nyújtanak a könyvben lévő óravázlatok,

valamint a történetek is, valamint a tervezett közös elektronikus oldal, melyen digitális

segédanyagokat kaphatunk.”